Nieuws

E-learning THE NEXT -  Hobp -In samenwerking met Hobp is het gelukt om de volgende stap binnen onze e-learning te maken. Op het Hobp-portaal ontsluiten wij onze leerpaden op een unieke en interactieve wijze. 

 

Leerlijn: Microsoft Leerlingen met een hulpvraag

De leerlijn Microsoft-Leerlingen met een hulpvraag is beschikbaar binnen de Digizicht e-learning.
In deze leerlijn duiken we in op handige instellingen in Windows 10 en o.a Word (als voorbeeld Office-applicatie). 
Met de juiste instellingen bied jij ondersteuning aan leerlingen met een visuele of auditieve beperking. Met functies als Insluitende lezer ondersteun ook jij binnen de kortste keren leerlingen met leesproblemen. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Referentie

Opleidingstraject Didactiek & ICT


 

Vanuit OBS Jan Hekmanschool in Ouderkerk a/d Amstel ontving de CTOUCH Academy de vraag om de ICT-werkgroep te ondersteunen door middel van kennissessies.

De vraagstelling vanuit de ICT-werkgroep was om geschoold te worden in het didactisch gebruik van de CTOUCH Touchscreens. Hierbij diende het - overigens toch al hoge - kennisniveau van de ICT-werkgroep uitgebreid te worden ten aanzien van de eigen didactische vaardigheden en kennis van en praktische hulpmiddelen bij modellen voor de implementatie van ICT binnen het onderwijs.

De CTOUCH Academy heeft, met de inzet van en uitvoering door Roy Fijn -Handshakers- hiervoor een driedelige cursus samengesteld bestaande uit contactmomenten en huiswerkopdrachten. Dit met een ingeschatte studiebelasting van 18 uur. Als basis is de benaderingswijze vanuit de methode Digizicht* gebruikt.

Tijdens de cursus zijn de volgende opbrengsten gerealiseerd:

1.       Competentiescan Digitale Vaardigheden en CTOUCH specifieke vaardigheden.

2.       Praktische Tips & Tricks aansluitend bij de aanwezige en de te ontwikkelen competenties uit de scan.

3.       Inzicht in verschillende didactische modellen: JITT, PRACT, TPACK, SAMR, 21st Century Skills.

4.       Praktische opdrachten aansluitend bij het ontwikkelingsniveau van de school om persoonlijke ontwikkelingsdoelen en organisatie-ontwikkelingsdoelen te bepalen.

5.       Advies op maat en praktisch plan van aanpak voor de ICT-werkgroep.

De opbrengst voor de ICT-werkgroep van OBS Jan Hekmanschool is een bredere kennis van en inzicht in didactische modellen en hoe deze zich verhouden tot het huidige implementatieniveau van ICT op OBS Jan Hekmanschool.


Ook is er door de competentiescan en discussies tijdens de bijeenkomsten een duidelijk beeld van de leer- en ontwikkelpunten ontstaan voor het team.

Niels Bakker “Zoals ik in de training al eens benoemd heb, omschrijf ik deze training als: wil je iemand die zegt wat jij denkt of iemand die zegt waar jij nog niet over nagedacht hebt? Roy zet je aan het denken over de gehele inzet van ICT.”


OBS Jan Hekmanschool heeft nu de kennis en inzichten in handen om het ICT-beleidsplan voor de komende jaren vorm te gaan geven. ICT krijgt daarbinnen een verbindende en versterkende rol.
De CTOUCH Academy kan ook in een vervolgtraject een inhoudelijke rol spelen.

 

Niels Bakker, ICT OBS Jan Hekmanschool over dit traject:Roy is een zeer bekwame en geduldige trainer. Roy beheerst veel technische en theoretische kennis op het gebied van ICT. Dit door zijn ervaring als leerkracht maar ook als trainer en ontwikkelaar van content voor ICT. Roy geeft meer dan praktische tips & trick.  In de trainingen heb ik Roy ervaren als visionair die je tot denken zet over de totale ICT-structuren en theorieën. Voortdurend op zoek naar de reden waarom we iets doen en wat daar nuttig aan is. Je kritisch laten beargumenteren waarom iets kan. Met veel humor heb ik genoten van zijn trainingen.  Ik hoop het genoegen te hebben om nogmaals deel te mogen nemen aan een van zijn trainingen. “

Download hier de casus Didactiek & ICT

Casus Jan Hekmanschool Didactiek & ICT.pdf

Digizicht methode


Onze aanpak van trainingen hebben we in de Digizicht methode geplaatst.
Met deze stap hebben we de volgende fase van de professionalisering van de methode bereikt. 

Het meten van competenties, het doelgericht trainen middels workshops en e-learning en de mogelijkheid tot het afronden met een certificaat staan als een huis (vuurtoren). 
Organisaties die instappen om met onze methode te werken krijgen een muurschildje om dit zichtbaar te maken binnen de organisatie.


Ondersteuning bij leren op afstand

Handshakers biedt hulp bij het leren op afstand. Wij zijn bekend met diverse technische oplossingen welke een bijdrage kunnen leveren aan het effectief neerzetten van afstandsleren (hard- en softwarematig). Ook zijn wij bekend met veel onderwijskundige toepassingen welke juist in deze tijd een grote meerwaarde voor het onderwijs kunnen betekenen (SMART Learning Suite Online, OneNote i.c.m. Microsoft Teams, Google classroom etc.). 

Ook vervaardigen wij videomateriaal ter ondersteuning (waarvan een deel op ons YouTube-kanaal wordt aangeboden, het merendeel uiteraard in ons
e-learningsplatform Digizicht. 


E-learning 2.0 


Handshakers maakt content (leerinhoud) in de vorm van teksten, schermopnamen, opdrachten en video's. Deze content verwerken we in onze trainingsmaterialen (workshopreaders en trainingsboeken) en op ons e-learningsplatform. Al deze materialen zijn gebaseerd op het competentieprofiel.
Onze leerinhoud wordt door het gebruik van korte zinnen en heldere woordkeus als zeer toegankelijk ervaren. 

Wij zetten e-learning in als afzonderlijke trainingen en ondersteunend bij onze workshops.

Bij sommige van onze workshops is het wenselijk om vooraf een leertraject doorlopen te hebben. Met onze e-learning is dit mogelijk.
TIjdens de workshop hebben we zo een meer gelijkwaardig startniveau van de deelnemers.
Ook is het mogelijk om via blended-learning de workshop te doorlopen.

Als deelnemer behoud je het overzicht van leertrajecten, doorlopen leertijd en het behaalde resultaat.


Binnen onze e-learning zijn diverse leertrajecten beschikbaar. Ook werken wij continue aan het ontwikkelen van onze materialen (zowel in uitbreiding als verbetering). Wist je bijvoorbeeld dat het ook mogelijk is om leerlingen direct vanuit onze e-learning te doceren in het gebruik van applicaties of bijvoorbeeld mediawijsheid?

Een voorbeeld van een leertraject is:

Leertraject Office365jpg


Meer informatie over onze leermiddelen is te vinden op: www.digizicht.nl/leermiddelen .
Onze workshopreaders en trainingsboeken zijn ook te bestellen via onze webshop: www.digizicht.nl/webshop .


Ben je trainer of wens je partner te worden van de Digizicht methode? Kijk dan eens op de site www.digizicht.nl of neem direct contact met ons op.
CTOUCH Academy 

Handshakers versterkt het team van de CTOUCH Academy door het verzorgen van workshops en het meeschrijven aan lesmateriaal.
Samen met Rob Vermeer versterken we de interne kennis van medewerkers van CTOUCH. Ook ondersteunen we de trainingen aan het dealernetwerk en worden wij als trainers, vanzelfsprekend, veelvuldig ingezet bij eindgebruikers. 
Mediahuis Antwerpen, B&R Bouwgroep, Zorgthuis en het Koning Willem I College zijn enkele klanten welke wij met gepaste trots hebben mogen trainen.
CTOUCH Academypng


SMART Certified Trainer

Met gepaste trots kunnen wij u laten weten dat we wederom het certificaat SMART Certified Trainer mogen voeren.
Concreet betekent dit dat we naast CTOUCH ook voor SMART ingezet kunnen worden als gecertificeerde trainer.
Inhoudelijk zijn we dus helemaal bij, we begrijpen de didactiek achter de aanpak van SMART en weten dit over te dragen aan eindgebruikers.
Kortom: helemaal in het spreekwoordelijke straatje van Handshakers.
Onze 'bekende' lesmaterialen vanuit de leerlijn Handshakers-SMART zullen binnenkort beschikbaar komen in de webshop.
Binnen de e-learning Digizicht zijn deze reeds opgenomen!Sponsoring Ardito Blue Rebels (Basketbal Zaltbommel)

Handshakers is mede sponsor van de nieuwe tenues van de Zaltbommelse basketbalclub Ardito Blue Rebels.
Op de tenues van alle teams is het logo van Handshakers geplaatst (voor de toeschouwers linksvoor op de broek).
Met deze actie onderstrepen wij onze inzet om kwaliteiten te ontwikkelen....ook op het sportieve vlak!