Workshops

Waarom Handshakers?   

Persoonlijk Advies

 Inzicht in ICT-competenties

 Deadline gericht

 Betrouwbare partner

 Competentie gericht

 Bewezen ICT-oplossingen

 Maatwerk

 Oefenbestanden

 Windows workshops

 Google workshops

 Digiborden workshops

 Touchscreen trainingen

 Online trainingen


Handshakers werkt vanuit het principe 'meten=weten'

Voor de omgang met verschillende applicaties heeft Handshakers een uitgewerkt competentieprofiel. Dit competentieprofiel richt zich steeds op een specifieke applicatie en beschrijft vaardigheden, kennis en inzichten die noodzakelijk zijn om de omschreven applicatie ten volste te benutten. Door het doorlopen van een vragenlijst is het mogelijk om de competenties van een gebruiker in beeld te brengen. Dit doen we op een praktische en handzame wijze. 

Het competentieprofiel hebben wij per applicatie beschikbaar. Tevens hebben wij hierbinnen 5 gebruikersgroepen omschreven. Dit zijn de oriënterende gebruiker, de lerende gebruiker, de ingewijde gebruiker, de gevorderde gebruiker en de expert gebruiker.
Door zicht te krijgen op de competenties zijn gebruikers in te delen in een gebruikersgroep.
Voor de verschillende gebruikersgroepen hebben wij workshops en trainingsmaterialen ontwikkeld.Indien gewenst of noodzakelijk ontwikkelen wij trainingsmaterialen op maat.

Het competentieprofiel is al beschikbaar voor een groot aantal applicaties zoals Microsoft Office365, Office-specifiek Word-Excel-Outlook-PowerPoint en Google-apps. Specifiek voor het onderwijs hebben wij ook de ' Competentiescan ICT-bekwaamheid' .

Door onze ervaring weten wij aan te sluiten bij de leer- en ontwikkelbehoefte van eindgebruikers. 


Docentenscan ICT-bekwaamheid

De docentenscan ICT-bekwaamheid is een instrument om zicht te krijgen op de ICT-bekwaamheid van leraren. Een scan welke specifiek gemaakt is door leerkrachten voor leerkrachten en docenten.

Bij dit instrument bevragen wij u als leerkracht op vijf domeinen:

  • Pedagogisch didactisch handelen
  • Werken in de schoolcontext
  • Professionele ontwikkeling
  • Digitale basisvaardigheden
  • Mediawijsheidcompetenties

Leraren vragen om doelgerichte scholing op ontwikkelingsgebieden die nauw samengaan met ICT. ICT-coördinatoren (en BIC-ers) ervaren dit dagelijks op hun scholen. Op verzoek van het BIC-netwerk heeft Handshakers deze vragenlijst in nauwe samenspraak met het BIC-netwerk ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag van lerende organisaties. Een individueel overzicht van competenties is hierdoor vergelijkbaar op schoolniveau, verenigingsniveau en landelijk niveau.


Handshakers: workshops op maat

Wij geven praktische workshops die aansluiten bij de leer- en ontwikkelbehoefte van deelnemers. Onze workshops zijn interactief en opbrengstgericht. Wij streven ernaar om met behulp van digitale bouwstenen vorm te geven aan het vergroten van kennis en vaardigheden en weten dit op een praktische en eenvoudige wijze te realiseren. Onze workshops worden als zeer toegankelijk ervaren.
Maatwerk hoeft niet duur te zijn! Wij hanteren realistische prijzen, informeer naar de mogelijkheden voor uw organisatie of neem een kijkje in onze webshop.

Handshakers opereert door heel Nederland (en soms daarbuiten). Wij zijn te vinden bij basisscholen, voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, MBO's, HBO's, Universiteiten. Ook zijn wij met onze diensten regelmatig te vinden bij bedrijven, stichtingen, zorginstellingen en verenigingen. Wij weten steeds aan te sluiten bij de belevingswereld en opleidingsbehoefte van deelnemers aan onze workshops. Reacties van cursisten als "Zeer heldere, prettige stijl van presenteren. Geen gezwets om tijd te vullen. Heerlijk."(quote docent Murmellius Gymnasium)  zijn ons niet vreemd.

Workshop aanbod

Workshop Office 365

Wij bieden een breed aanbod van ICT workshops. Een selectie uit de mogelijkheden:

Microsoft Office365
Microsoft Skype For Business
Microsoft SharePoint
Microsoft Teams
Microsoft Office Word 2019
Microsoft Office Excel 2019
Microsoft Office PowerPoint 2019
Microsoft Office Outlook 2019
Microsoft Office OneNote 2019
Microsoft Office Publisher 2019
Microsoft Forms 2019
Microsoft Sneltoetsen

Google apps for Education
Google apps (docs, spreadsheet, ...)
Google Classroom
Google Drive van Teams
Google Formulieren

Didactiek & ICT JITT-PRACT
Didactiek & ICT TPACK
Didactiek & ICT 21th Century Skills
Didactiek & ICT SAMR
Didactiek & ICT ADDIE

CTOUCH 2Meet
CTOUCH 2Share
CTOUCH SKY
CTOUCH NOVA
Trainingen door CTOUCH Certified Trainers

SMART Learning Suite
SMART Notebook (als onderdeel van SLS)
SMART Remote Management (SRM, ook wel bekend als Mobile Device Management)
Trainingen door SMART CERTIFIED Trainers

Klik hier voor een actueel overzicht.

Naast een goede docent voor het verzorgen van de workshops beschikken wij over gedegen trainingsmaterialen. Onze aanpak is gebaseerd op het in kaart brengen van competenties. Tijdens de workshops kunnen we hier nauwgezet bij aansluiten. De competenties zijn verwerkt in onze lesmaterialen en onze e-learning. Veel van onze materialen zijn digitaal beschikbaar voor onze cursisten op thema-pagina's. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om onze trainingsmaterialen, ondersteund met extra beeldmateriaal en voorbeeldbestanden, te ontsluiten via een online leeromgeving. Informeer bij ons naar de mogelijkheden voor uw situatie.